FAGLIGT SAMARBEJDE

Tranberg Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er medlem af Revisorgruppen Danmark, og herigennem samarbejder vi med og er medejere af både Revi-IT A/S og Revitax A/S.

NATIONALT SAMARBEJDE

Tranberg Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er medlem af Revisorgruppen Danmark, der danner rammen om medlemsfirmaernes faglige samarbejde.  Via vores nationale samarbejder har vi mulighed for at skabe kontakt til anerkendte og professionelle revisionsfirmaer i næsten hele verden.

Svendborg Sund på en vinterdag med is på havet
Små sommerhuse i forskellige farver på Ærø

REVISORGRUPPEN DANMARK

Revisorgruppen Danmark omfatter mere end 20 statsautoriserede revisionsfirmaer med over 60 kontorsteder, godt 260 statsautoriserede revisorer og cirka 1.500 medarbejdere.

Revisorgruppen Danmarks medlemsfirmaer er uafhængige firmaer, der er ejet og ledet lokalt. Der eksisterer dermed ikke noget partnerskab mellem medlemsfirmaerne.

Samlet er vi store, men i dagligdagen er vi lokale revisionsfirmaer med en tæt kundekontakt og fingeren på pulsen i lokalsamfundet. Med vores samarbejdsform er vi netop i stand til at drage fordel af den samlede styrke, hvorved vi i fællesskab kan løfte store faglige udviklingsopgaver, uden at vi samtidig giver afkald på det lokale særpræg.

REVITAX A/S

Via samarbejdet er vi medejer af skatte- og momsrådgivningsfirmaet Revitax A/S, hvis medarbejderstab er blandt landets førende inden for firmaets kompetenceområder. Medlemsfirmaernes specielle rådgivningsopgaver inden for skatte- og momsområdet varetages ofte i samarbejde med Revitax A/S.

Svendborg Sund broen
Svendborg Sund på en vinterdag med is på havet

IT-revision

I Revisorgruppen Danmark er der mulighed for at få foretaget revision/gennemgang af jeres IT-system via IT-afdeling hos Grant Thornton.