Om os

Tranberg er en fremtidssikret revisionsvirksomhed, som arbejder på alle niveauer inden for revision og regnskab.

ET KOMPETENT TEAM

Tranberg, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, er et Svendborg baseret firma, som arbejder på alle niveauer inden for revision og regnskab.

Vi leverer vores ydelser med en høj grad af service. Til sammen udgør vi et blandet og kompetent team, hvor der arbejdes seriøst og professionelt og samtidig er plads til humor.

Ud over løbende efteruddannelse har vi i vores netværk i Revisorgruppen Danmark en stærk faglig backup og velfungerende systemer til at supportere os i vores daglige arbejde.

Firmaet er etableret i 2001 og beskæftiger i dag 13 medarbejdere. Ved kontoret er der gode parkeringsforhold og nem adgang til motorvej.

KVALITET

Fælles kvalitetsstyringssystem er rygraden i samarbejdet i RevisorGruppen Danmark

Det er et krav, at det enkelte medlemsfirma lever op til begrebet god revisorskik. Det indebærer blandt andet, at alle arbejdsmetoder indenfor revision, regnskabsassistance og rådgivning er beskrevet i revisionsfirmaet, og at alle medarbejdere følger arbejdsbeskrivelserne.

Samtidig er alle revisionsfirmaets produkter omfattet af krav til ensartethed og kvalitet. Det gælder eksempelvis årsregnskaber, revisionsprotokollater og skattemæssige opgørelser.

RevisorGruppen Danmarks sekretariat er sammen med revisionsfirmaet ansvarlige for, at metoder og produkter udvikles, så disse altid er på højeste niveau.

Kvalitetsstyringssystemet indebærer, at der hele tiden sker kontrol af det udførte arbejde undervejs i arbejdsprocessen. Samtidig sikrer den interne kontrol, at intet produkt forlader revisionsfirmaet uden at være gennemgået af en medarbejder, der har det overordnede ansvar.

Intern stikprøvekontrol i revisionsfirmaet sikrer, at den enkelte medarbejder har anvendt de godkendte arbejdsmetoder og produkter. Denne kontrol danner baggrund for interne møder, hvor der udveksles erfaringer med brug af arbejdsmetoder og produkter.

Anvendelse af vore arbejdsmetoder skal dokumenteres skriftligt.

Alle medlemsfirmaer i RevisorGruppen Danmark er underkastet den obligatoriske, offentlige kvalitetskontrol fra Revisortilsynet. Kvalitetskontrollen udføres hos det enkelte medlemsfirma med højst 6 års mellemrum. Medlemsfirmaer, der betjener særligt offentligt interessante virksomheder (eksempelvis børsnoterede virksomheder) kontrolleres med højst 3 års mellemrum.

Såfremt der i forbindelse med den eksterne kvalitetskontrol konstateres fejl eller mangler hos et medlemsfirma, kan dette i sidste ende medføre eksklusion fra RevisorGruppen Danmark, ligesom alvorlige fejl og mangler kan medføre, at den underskrivende revisors beskikkelse tilbagekaldes.

I RevisorGruppen Danmark afholdes der løbende interne kurser for statsautoriserede revisorer og medarbejdere. Kurserne skal sikre, at alle til enhver tid er opdateret med den nyeste faglige viden.